Hizmetlerimiz

" Çocuğun nesi vardı ? "

 Muayene

 

Doğru teşhisin ilk ve en önemli adımı olan klinik muayene hizmeti kliniğimizde yapılmaktadır. Çocuklarımızın türüne, yaşına, cinsiyetine göre uygun olarak muayene hizmetini kliniğimizden alabilirsiniz.

 

- Rutin sağlık kontrolü

- Fiziksel Muayene

- Kilo kontrolü

- Ağız ve Diş sağlığı muayenesi

- Cerrahi Operasyon

- Check Up programı

 

 ( Lütfen hekimlerimizden bilgi alınız.)

 

Aşı

 

Klinik hekimliğinin çok büyük bir kısmını koruyucu hekimlik oluşturmaktadır. Amacımız dostlarımızı iyileştirmekten çok, onları hastalıklardan korumaktır. Doğduklarında annelerinden aldıkları halk arasında ilk ağız sütü diye bilinen “colostrum”un koruyuculuğu küçük dostlarımızı 6-8 haftalık yaşlarına kadar viral ve bakteriyel hastalıklara karşı korumaktadır. Sonrasında ise iş bize düşmekte.

 

Ancak hiçbir çocuk için kesin bir aşılama takvimi oluşturmak mümkün değildir; sağlık durumu , çocuğun yaşı, yaşadığı iklim,.. hepsi bu durumu etkileyen etkenlerdir. Bebeklerin aşı programında bazı aşıların rapel dozları(tekrar doz) mevcuttur, bu durumun sebebi elde edilmek istenen antikor seviyesinin ikinci uygulama sonrasında elde edilebilmesidir. Sonraki yıllarda bahsi geçen aşılar yılda bir kez tekrar edilir.

 

Hem dostlarımızın sağlığı hem de bizim sağlığımızı etkileyen bir konu daha vardır; antiparaziter ilaçlama. Bilinenin aksine antiparaziter ilaçlama aşı değildir. Parazitlerin belirli bir döngüsü vardır, parazit ilaçlamasını tam da bu döngüye göre uygularız. Kedi ve köpek tüyünün insan sağlığına zararı ile ilgili söylemler mutlaka duymuşsunuzdur, sorun tüyleri değil, sindirim sistemlerindeki iç parazitleridir. Bu nedenle antiparaziter ilaçlama da yıllık aşılama gibi özenle takip edilmeli, aksatılmamalıdır. Aşılamada da olduğu gibi iklim ve çevre şartları paraziter ilaçlamada da takvimi etkilemektedir.

 

Ortivet ailesi olarak, çocuklarınızı ve sizi olası tehlikelerden korumak en büyük hedefimizdir. Yaptığımız gerekli hatırlatmalarla kolaylıkla dostlarımızın yıllık aşı ve antiparaziter ilaçlama zamanlarını takip edebilirsiniz.

 

Cerrahi

 

Cerrahi, bozulan dokunun tekrar bütünlüğünü sağlamadan kısırlaştırmaya,  yumuşak doku vakalarında onkolojik vakalara, ortopedik vakalardan oftalmolojik vakalara kadar ihtiyaç duyduğumuzda başarıyla gerçekleştirebildiğimiz bir alandır.

 

Cerrahi denilince tüm hasta sahiplerinin tedirgin oluşu kliniğimizce haklı görülüp, onları en iyi şartlarda sağlığına kavuşturabilmek için tüm operasyon öncesi ve sonrası prosedürleri eksiksiz yapmaya çalışmaktayız.

 

Rutinde uyguladığımız operasyon öncesi kan kontrolleri ile hastamızın anestezi uygunluğunu kontrol ettikten sonra, katı ve gaz anestezisi seçeneklerimizi değerlendirerek en uygununa karar vermekteyiz. Böylece operasyon içi ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 Bir kişinin tüm dallarda üst düzey başarı göstermesini beklemenin hata olduğunu düşünerek branşlaşma yolunu tercih ettik ve operasyonlar cerrahi alanında uzmanlaşmış hekimlerimizce gerçekleşmektedir.

- Ortopedi

 

Ortopedik Cerrahi, bütünlüğü veya anatomik yapısı bozulmuş kemik doku üzerinde bulunulan invaziv veya noninvaziv uygulamalara verilen isimdir. Kemik dokudaki gerçekleşmiş kırıklar dünya standartlarında kabul görülmüş teknikler kullanılarak tekrar sağlıklı hale döndürülmesi hedeflenir. Bu doğrultuda kullanılacak materyaller de yine standartlara uygun kalitede olması operasyon sonrası komplikasyonların görülme riskini azaltacaktır.

 

Yine koruyucu hekimlik gereği bazı ırkların (Alman Çoban, Golden, Labrador…) yatkın olduğu kalça displazisi erken yaşta uygun şekilde alınan röntgen ile teşhis edilip gerekli cerrahi ve medikal sağaltımı yapılarak ilerleyen yaşlarda sorun yaşamasını önlemekteyiz.

- Tümör Cerrahisi

 

Onkolojik sorunlar erken teşhis gerektirmektedir. Metastaz gerçekleştikten sonra çocuğumuzun hayata tutunma şansı düşmektedir.Bu sebeple rutin yapılan klinik ziyaretlerinde hekimlerimiz tarafından çocuklarımız kulaktan tırnağa muayene edilmektedir. Kuşku duyulan durumlarda gerekli tetkikler yapılıp, sonucunda erken teşhis imkanını sağlanmaktadır.

 

 

Gerek görüldüğünde cerrahi müdehalede bulunulup, laboratuar incelesi sonucu ortaya çıkan kanser çeşidine uygun kemoterapik protokol uygulanmaktadır. Bu sayede çok daha kötü tabloların ortaya çıkmasını  önlemeye çalışmaktayız.

Onkoloji

 

Doku üremeleri ve neoplastik bozukluklarla ilgili bilgiler ilk defa M.Ö. 3000-1500 yıllarında Mısır papirüslerinde görülmektedir. Hipokrat kötü huylu ve iyi huylu tümör arasındaki farkı vurgulayan ilk kişidir. MÖ400 yılında kanserli dokunun yapısının yengeç gibi girintili çıkıntılı, kabuklu olduğu için CANCER (YENGEÇ) adını vermiştir

 

Kanserli hastalarda ağrıyı da yengecin ısırmasına benzetmiştir. Oncos terimi ise Yunanca’da ‘Kütle’, ‘Yük’ ‘Vücudun taşımak zorunda olduğu yük’ veya ‘Tiyatroda kullanılan bir tür uzantıları-çıkıntıları olan maske’ anlamına gelir. Onkoloji (Tümör bilimi) köken olarak onkos’dan gelir.

 

Kanser olağandışı ve muhtemelen kontrol edilemeyen sınırsız hücre bölünmesi sonucu kötü huylu büyüme veya tümör olarak tarif edilir. Yerel dokulara yerleştiği gibi lenf sistemi veya kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölümlerine de yayılma eğilimindedir. Organların işlevlerini yapmalarını engeller.

Hayvanlarda kanser olguları her geçen gün artan oranlarda bir seyir göstermektedir. Eğer hastalık vücuda saçılmış ise (metastaz) hastalarda sağaltım çok agresif uygulanmaktadır.

 

Sağaltım amacıyla cerrahi girişim, radyoterapi, kemoterapi, hormon, immunoterapi, gen terapi veholoterapi gibi alternatif yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dahiliye

İç hastalıkları tıp biliminde açılımı en fazla olan alanlardan birisidir ve fizyoloji, anatomi ve biyokimya gibi temel bilim dallarından ayrı değerlendirilmesi olası değildir. Olguları çözümlerken iç hastalıklarına dayalı klinik becerileri, temel bilimler ve farmakoloji bilgileri ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

 

Bütün hastalıklarda olduğu gibi teşhis ve tedavi yolunda ilk basamak siz değerli hasta sahiplerimiz sayesinde edindiğimiz hastalık öyküsüdür. Canlı vücudu sizlerin de bildiği üzere sindirim, solunum, üriner sistem gibi birçok doku ve organın oluşturduğu sistemlerden oluşan karmaşık bir makine gibidir. Verecek olduğunuz anamnez doğrultusunda bu karmaşık sistem içerisinde sorunun kaynağını veya kaynaklarını bulup çocuklarımızı sağlıklarına kavuşturmak en büyük amacımızdır.

 

Bu amaç doğrultusunda bu zamana kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimiz göstermiştir ki ancak doğru ve kapsamlı bir MUAYENE sonrasında sahip olduğumuz ekip ve teçhisatımız ile doğru TANI ve TEŞHİS koyabiliriz. Kliniğimizde hemogram, kan biyokimya, dijital röntgen, ultrason, endoskop cihazlarımız bulunduğu gibi, anlaşmalı MR ve Bilgisayarlı Tomografi hizmeti vermekteyiz. Gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi, bakteriyogram, sitolojik muayeneye uygulamalarına da başvurmaktayız. Son basamak olan TEDAVİ süreci ise; mesleki bilgi ve becerilerimiz ile yapılması gereken uygulamaların doğru zaman ve doğru şekilde yapılmasıdır.

- Dermatoloji

 

Vet&more veteriner: Şüphesiz ki deri, vücudumuzdaki en büyük organlar biridir, bu nedenle kedi ve köpeklerde deri hastalıkları ile ilgili şikayetler neredeyse ilk sıraları almaktadır. Yeri geldiğinde bir ektoparazitin habercisi olan cilt lezyonları; hormonal bozukluklar ve bazı metabolizma bozukluklarının da habercisi olabilir. Dermatolojide iyi bir klinik yaklaşımın ilk basamağı ayrıntılı bir ANAMNEZ yani hastalığın öyküsüdür. Burada iş siz değerli hasta sahiplerimize düşmektedir.

 

-Belirtiler ne zaman başladı ve fark edildi?

-Hastalık nasıl ilerledi?

-Lezyonlar nereye lokalize olmuştur?

-Kaşıntı var mı?

-Diğer şikayetler nelerdir? (öksürük, ishal, sık idrara çıkma..vb)

 

Bizi teşhis yolunda yönlendirecek bu önemli sorunların cevaplarını ancak ilginiz, gözleminiz ve DETAYLI BİR MUAYENE sayesinde edinebiliriz.

 

Deri hastalıklarının çözümü bazen çok uzun uğraşı gerektirir ve çözülemez duruma da gelebilir. Genellikle uygulanan deneme yanılma yöntemi ile deri problemlerinin çözümü çoğunlukla zaman ve para kaybından başka bir işe yaramamaktadır. Bu nedenle doğru tedavi için öncellikle doğru tanı şarttır.  Cilt hastalıklarının altında bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi çeşitli antijenler varolabileceği gibi; strese bağlı (psikojenik), neoplastik, genetik ve aşırı immun sistem uyarılmasına bağlı gelişen alerjik reaksiyonlar da yatabilmektedir.

 

Kliniğimizde sizin ve sevgili dostlarımızın canını sıkan bu tür sorunları çözebilmek amacıyla;

Deri kazıntısı,

Kulak swabı,

Kutanöz sitoloji gibi mikroskobik çalışmalar,

Bakteriyel identifikasyon amacıyla deri kültürü,

Antibiyotik duyarlılık testi,

Mantar kültürü,

Deri punch biyopsisi,

Serolojik alerji testi,

Hormon testleri ve kan biyokimya incelemeleri yapılmaktadır.

Gerek ise tedavi amacıyla bioresonanz, akupunktur ve geleneksel çin tıbbı gibi bütünleyici tıp yöntemlerine başvurmaktayız.

- Gastroenteroloji

GELECEK

 Kulak - Burun - Boğaz

 

GELECEK

 

 Göz Hastalıkları

 

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da göz hassas ve yaşamsal bir öneme sahiptir. Erken ya da zamanında fark edilmeyen göz sorunları geri dönüşümsüz ciddi problemlere yol açabilir.

 

Değişik oranda ve kıvamda göz akıntıları, kızarıklık, kaşıntılı, ağrılı durum,  gözde bulanıklık, farklı renklerde görünüm hali en kısa sürede

veteriner hekiminize başvurmayı gerektirir.

 

 

- Gözün sistemik muayenesi

- Oftalmoskop ile muayene

- Fluorescein boya testi

- Schirmer göz yaşı testi

- Fundus muayenesi Ortivet veterinerde rutin olarak  yapılmaktadır

Yurtdışı İşlemleri

 

Yurtdışı transport işlemlerinde ihtiyacınız olan temel hususlar şunlardır.

 

 • Hayvan Sağlık Sertifikası/Karnesi
 • Mikroçip
 • Son 1 sene içinde yapılmış olması gereken Kuduz Aşısı
 • Kuduz aşısı yapıldıktan en az 21 gün sonra yapılan kuduz titrasyon testi belgesi. Bu belgenin alınması için kliniğimizde kan alınır ve uygun taşıma kuralları içerisinde Tarım Bakanlığının Ankara’daki laboratuvarlarında incelenerek raporlandırılıp kliniğimize gönderilir.
 • Belge alındıktan sonra Avrupa Birliğinin istekleri doğrultusunda 3 ay beklenir.
 • Avrupa birliği dışındaki ülkeler için gerekli talimatları gidilecek ülkenin, ülkemizdeki başkonsolosluğundan öğrenilebilir.
 • Yolculuk gününden en erken 3 gün önce bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüklerinden yurtiçi/yurtdışı transport için Hayvan sağlık raporu ve menşee şahadetnamesinin alınması gerekmektedir.
 • Petinizin ölçülerine uygun taşıma çantası. Genel olarak hesaplamada çanta içinde petiniz ayaktayken üzerinde en az 5 cm’ lik boşluk olması yöntemi kullanılır.
 • Uzun kara yolculukları ve Hava, Demiryolu taşımacılığı kullanılacaksa minimum stres oluşması için Veteriner Hekiminizin önereceği sakinleştirici ilaç.

- Çip Uygulama

 

Mikroçiplerimiz yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde, herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan, okuyucu bir cihaz tarafından gönderilen sinyallere karşılık olarak dünya üzerinde bir eşi daha bulunmayan ve International Committee for Animal Recording tarafından onaylı bir numarayı okuyucuya gönderen ISO 11784/85 standartlarında micro cihazlardır.

 

Tamamen biyouyumlu bir koruyucu cam kapsül içindedir. 10 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmaları süresince ve yüz milyonlarca uygulama sonucunda hiçbir yan etkisi veya zararı görülmemiştir. Pet tarafından taşındığı sürece herhangi bir rahatsızlık vermesi veya pet tarafından hissedilmesi mümkün değildir. Petin tüm ömrü boyunca çalışmaktadır ve herhangi bir yenileme gerektirmemektedir, Aşılama kadar basit ve göreceli olarak acısızdır.

- Kuduz  Titrasyon

 

Bu test AB tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır.AB üye ülkelerine giriş yapacak pet hayvanları ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar antikor titrelerini belgelendirmelidirler.

 Kardiyoloji

 

Küçük dostlarımızın hem maalesef insanlara göre çok hızlı yaşlanması hem de ırklara bağlı genetik hastalığın safkan ırklarda nesilden nesile taşınabilmesi yüzünden  kardiyoloji veteriner hekimlerin meslek hayatlarında önemli dallardan birisi olmuştur.

Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Doğru Teşhis için çok önemli 5 adım

 

1- Doğru Klinik Muayene

2- Doğru toraks radyografisi

3- Kan tahlili ( hemogram - biyokimya - elektrolitler )

4- EKG / Tansiyon Ölçümü

5- EKO uygulaması

 

Bu temel 5 adım atılmadan kesin kalp hastalığı tanısı konulamaz.

 

Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Bu pompanın sağdaki iki bölmesi vücuttan gelen oksijen düzeyi azalmış kanı akciğerlere pompalama, soldaki iki bölmesi de akciğerden gelen oksijeni artmış kanı bütün vücuda pompalama görevini yerine getirir.

Sağdaki ve soldaki ikişer bölmeden esas pompalama işi büyük bölümler olan ventriküller tarafından yapılmaktadır. Kalp, pompalama işini, gevşeme (diastol) evresinde ventiküller kan ile dolduktan sonra, kasılma (sistol) evresinde kasılma ile yapar.

 

Bu yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Kalp kaslarının kasılarak vücuda kan pompalama işlemi, tüm kaslarda olduğu gibi bir takım elektriksel uyarılarla gerçekleşir. Bu pompalama sürecinde kalp kapakları da kan akışını düzenler.

 

Ekokardiyografi(EKO)

 

Renkli, üç boyutlu kalp ultrasonu uygulamasıdır. Ultrasonografi cihazı ile renkli olarak kalp boşluklarının incelenmesi sağlanır. Gelişen teknoloji ile cihazların daha modern hale gelmesi, hekimlere daha detaylı teşhis olanağını sağlamaktadır.

 

EKO Ne Zaman Çekilir ?

 

Renkli doppler ekokardiyografisi, kalp kapakçığı sorunu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp problemi olan hayvanlarda mutlaka yapılması gerekli olan bir teşhis ve takip yöntemidir. Tıptaki başka hiç bir uygulama belirtilen bu hastalıklar hakkında daha detaylı br bilgi veremez. Bu nedenle hiçbir problemi olmayan, köpek ve kedilerimizde dahi EKO' nın rutin olarak uygulanmasında fayda vardır. Bu rutin uygulama sonucunda gizli olan kalp rahatsızlıkları tespit edilebilir.

 

Genelleme yapılması gerekirse 7 yaş üstü dostlarımızda rutin kontrollerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

 Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve diş sağlığı belki de insanlarda olduğundan daha önemlidir. Ağız ve diş sağlığı hayvan dostlarımız için en çok ihmal edilen durumlardan birisidir.

Diş sağlığının en önemli şartı diş fırçalamadır ve diş fırçalama ağızda biriken Ca plakları ile birlikte bakteri kümelerini bulunduğu bölgeden atarak tartar oluşumunu önlemede en hatta tek etkili yöntemdir.

 

Evde rahatlıkla bulunabilecek bebek fırçaları yada hayvanlar için üretilen fırçalar ile macun  kullanmaya gerek kalmadan dişleri fırçalamak diş taşlarının oluşumunu azalttığı gibi kötü kokularında azalmasını  sağlayacaktır.

 

İdeal olan fırçalama sıklığı her gündür. Yavrularda fırçalamanın alıştırılabilmesi için bebeklikten  itibaren  fırçalama alışkanlığının edinilmesi ileride tepkisel davranışların oluşmamasını sağlayacaktır. İleri yaşlarda fırçaya gösterilecek tepkinin önüne geçmek için parmağa dolanmış gazlı bezler de çok faydalı olmaktadır.

 

Kedi ve köpekler için çok çeşitli ağız bakım ürünlerini de bulmak mümkündür. Bitkisel tozlar, oral jeller, yem katkı maddeleri... Tüm bu ürünlerde amaçlanan ağızda asidik bir flora yaratmak ve tartarın önüne geçmektir.

Petlerinizde dişlerin sağlıklı olması aynı zamanda beslenmenin de sağlıklı olabilmesi demektir. Kuru mama ile beslenen petlerde mamaların kırılması esnasında diş yüzeyinde gıda artığı birikimini engellemekte, bu da daha az tartar ve çürük olmasını sağlamaktadır.

 

Yine de kötü ağız kokusuna sahip hayvanların diş taşı oluşumlarını tespit etmek, ağız içi lezyonları ve diş eti yangılarını tedavi edebilmek için yılda en az iki kez düzenli kontrol yaptırılması esastır. Çok yoğun diş taşlarının ultrasonik dalgalar ile çalışan cihazlar ile kırılarak uzaklaştırılması, diş yüzeylerinin polisaj ile temizlenmesi ve onarıcı ilaçlar ile kapatılması sonucu uzun yıllar sağlıklı ve kötü kokmayan ağızları ile kedi ve köpeklerinizin yanı başınızdan biran olsun ayrılmalarını istemeyeceksiniz.

 

küçük dostlarımızın hem maalesef insanlara göre çok hızlı yaşlanması hem de ırklara bağlı genetik hastalığın safkan ırklarda nesilden nesile taşınabilmesi yüzünden  kardiyoloji veteriner hekimlerin meslek hayatlarında önemli dallardan birisi olmuştur.

bu yüzden erken teşhiş çok önemlidir.

 

AĞIZ VE DİŞ PROBLEMLERİ NASIL ANLAŞILIR ?

 

Kedi ve köpeğinizde aşağıdaki belirtilerden en az bir tanesi bile varsa  mutlaka ağız ve diş muayenesi için veteriner hekiminize başvurunuz…

 

• Nefesinin kötü kokması

• Ağzının bir tarafını kullanarak mama yemesi

• Diş etlerinin kızarıklığı

• Yemek yerken ağzından mamanın düşmesi

• Ağzından Salya akması

• Zaman zaman çenesini titretmesi

• Patisini yüzüne sürme

• Başını veya yüzünü okşarken aniden ağlama

• Ağızdan kan gelme

• Ara sıra açıklanamayan davranış değişiklikleri

• İştah kaybı

• Oyuncaklarıyla ilgilenmeme onları red etmesi

• Soğuk su içmemesi

• Sert yiyeceklerden kaçınması

Vet&more veteriner kliniğinde agiz ve diş sağlığı ile ilgili:

Türkiyede ilk ve tek dijital diş rvg cihazi ( HDR 600 RVG) kliniğimiz bünyesinde bulunmaktadır. Her türlü intraoral müdahale sonrasında uyguladığımız lazer terapi ile çekilen ağrı minimum düzeyde kalmaktadır.

- Detartaraj (Diş taşı temizliği)

- Endodonti  (kanal tedavisi)

- Periodonti (dişi taşıyan destek yapıların tedavisi)

- Feline stomatit (kedilerin ağız içi yangısı )tedavisi

- Acil oral travma tedavisi başarı ile kliniğimizde yapılmaktadır.

 Laboratuvar

 

Çocukların sağlıklarında meydana gelebilecek değişimler için erken teşhiş çok önemlidir. Bunun için kliniğimizde oldukça kapsamlı bir laboratuvarımız mevcut. Hemogram, biyokimya, hormon, elektrolit gaita ve idrar tahlilleri, deri kazıntısı muayaneleri, viral, bakteriyel ve paraziter spesifik hastalıklara özel test kitleriyle hastalık teşhisi yapılmaktadır. Kliniğimizdeki mevcut test kitleri ;

 

 • Canine Distemper / Köpek Gençlik Hastalığı
 • Canine Parvoviral Enterit / Köpek Kanlı İshal Hastalığı
 • FIP ( Feline Infectious Peritonitis )
 • FIV ( Feline Immunodeficieny virus ) / Kedi AIDS Hastalığl
 • FeLV ( Feline Leukemia Virus ) / Kedi Lösemi Hastalığı
 • Ehrlichiois / Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı
 • Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı
 • Feline panleukopenia / Kedi Gençlik Hastalığı
 • Corona
 • lyme hastalığı
 • Brucella
 • Toxoplasma
 • Giardia
 • Dirofilaria (kedi ve köpeklerin kalp kurdu)
 • VPRE - UCRE (böbrek yetmezliği erken teşhisi)

 

Laboratuvar ünitemizde IDEXX LaserCyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Tam kan tablosu,Kan hastalıkları ,enfeksiyon tablosu, retikülosit sayısını dakikalar içinde öğrenebilmekteyiz.

 

Catalyst one cihazimiz ile tek bir örnek ile 8 dakikada kimyasal ve elektrolit,15 dakikada tiroid fonksiyonlarını öğrenebiliyoruz. Genişletilmiş menüsü ile 31 parametreye ulaşan genişletilmiş menüsü ile sonuça hızlı ve kesin ulaşabiliyoruz.

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

Son yıllarda  veteriner hekimliğin en hızlı popülarite kazanan bilim dallarından biri  olarak kabul ediliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun insanlara çok sık uygulanan bir prosedür olması ve olumlu sonuçlarının tüm hasta sahipleri tarafından bilinmesi de hayvanlara uygulanmasını kolaylaştırıyor.

 

Fizik tedavi basitçe sorunlu  vücut bölümünün tam fonksiyonuna kavuşmasını sağlamak  ya da  iyileşmeyi çabuklaştırmak olarak tanımlanabilir. Fizik tedavi; hasarlı ya da ameliyatlı bölgedeki kan dolaşımını ve lenfatik drenajı hızlandırarak iyileşmeyi hızlandırır. Yangı etkilerinin erken ortadan kalkmasını sağlar. Kollajen oluşumunu arttırarak iyileşmeyi hızlandırır. Eklem çevresindeki kasılmaları  önler ve normal eklem hareketliliğini çabuklaştırır. Kas erimesini önleyerek hem eklemler üzerine binen yükü azaltır hem de motor fonksiyon kazanımını kolaylaştırır. Eklemin  sinirleri etkileyerek de ağrıyı ilaçsız olarak baskılar.

 

 

Tıpda genellikle bir tanı yöntemi olarak kullanılan ultrasonografi aynı zamanda çok etkin bir fizik tedavi tekniğidir. Ultrasonografik ses dalgaları, iyileşmeyi sağlayan kollajen dokunun yapımını ve yayılımını, derin dokularda kan dolaşımını ve eklemin hareket kabiliyetini arttırır. Ağrıyı ve kas spazmlarını azaltan terapötik ultrasonografi yara iyileşmesini de hızlandırır.

Elektrostimülasyon ya da nöroelektriksel uyarımlar fizik tedavinin en önemli uygulama yollarından birini oluşturur. Uygun bölgelere verilen elektriksel uyarılarla kasların uzunlukları, kasılma güçleri ve eklem hareketleri arttırılabilir. Kas spazmları azaltılır ve eklem üzerindeki sinirlerin elektriksel blokajıyla kimyasal olmayan bir şekilde ağrı mücadelesi yapılır.

 

Çektikleri kronik ağrı yüzünden hareket kabiliyetleri sınırlanan hastalar kaçınılmaz olarak kilo alır, aldıkları kilolar sorunlu eklemlerinin üzerine daha çok yük binmesine sebep olur ve bu da ağrılarını daha da arttırır. Bu kısır döngünün sadece ağrı kesicilerle kesilmesi bu ilaçların uzun dönem kullanımının yarattığı problemler sebebiyle mümkün değildir. Eklem koruyucu ilaçların etkileri ise  sınırlıdır. Hastalara hareketlilik kazandırılması, kilo vermelerinin sağlanması, kas zayıflığının önlenerek eklem üzerine binen yükün azaltılması ve eklem ağrılarının kimyasal olmayan yöntemlerle hafifletilmesi ise ancak fizik tedavi protokolleriyle mümkün olabilir. Ortopedik operasyonlardan sonraki iyileşme sürecinde kemik iyileşmesi için uzun süre bandajda tutulan ekstremitenin fonksiyonlarına daha erken kavuşması kısalan  kas gruplarına fizik tedavi uygulanmasıyla hızlandırılır.

 

Fizik tedavi nörolojik problemlere sahip kedi ve köpeklerde de çok büyük  önem taşır. Özellikle disk fıtıklarına ya da travmalara bağlı olarak omurilik hasarı oluşmuş hastalarda operasyon sonrası dönemde baskıdan kurtarılan omurilik ve sinir kökleri iyileşene kadar geçen sürede uyarı almadığı için kasılmayan ve kasılmayı adeta unutan kas gruplarının elektrostimülasyonla uyarılması ve kasılma özelliklerinin kaybolmasına engel olunması ya da bu kasların tekrar kasılmaya eğitilmesi tüm felçli hastalarda önemlidir.

 - Elektroterapi ve Terapötik Ultrasonografi

 

Ortivet veteriner polikliniğinde hastalarımıza  yardımcı olmamızı sağlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde bir veteriner cihazı olan INTELECT VET marka fizik tedavi cihazı kullanılır. Bu cihazda fizik tedavi ihtiyacı duyulan birçok problemin tedavisi için gerekli tüm protokoller programlanmıştır.

 

 Propların ve petlerin uygun yerleştirme yerleri köpek anatomi şemaları üzerinde dijital ekranlarda gösterilir ve önceden yüklenmiş protokollerin uygulanmasıyla doğru dalga boylarında ses dalgalarının ve doğru megahertz ve frekansda elektrik akımının doğru sürelerde hatasız bir şekilde uygulanması mümkün olur.

 - Hidroterapi

 

Hidroterapi su ile tedavi demektir ve suyun eklemler / kaslar üzerine binen yükü azaltması, kan dolaşımını arttırması ve ağrı kontrolüne yardımcı olması onu fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları için vazgeçilmez hale getirmektedir.

 

 

Suyun kaldırma kuvvetinin hareketleri başlatıcı ve kolaylaştırıcı etkisiyle dışarıda yapılamayan hareketlerin su içerisinde kolaylıkla yapılabilmesi mümkün olur.

 - Lazer Tedavi

 

Basitçe yoğunlaştırılmış ışık olarak tanımlanabilecek lazer, fizik tedavi alanında son yıllarda gittikçe artan bir sıklıkla kullanılmaktadır. Lazer ışınlarının olumlu etkileri hem ilaçsız ağrı mücadelesi hem de iyileşme yeteneğinin uyarılması için önemlidir.

 

Çünkü lazer ışınları hücre zarı geçirgenliğini arttırır ve hücre içine giren oksijen, glikoz ve aminoasit miktarı çoğalır, böylece metabolizma hızı yükselen hücre daha hızlı iyileşir. Vet&more  da lazer tedavi hem yara iyileşmesi hem de fizik tedavi alanında yoğun olarak kullanılmaktadır.

 Tıbbi Görüntüleme

 

Tıbbi Görüntüleme, en basit hali ile vücudun iç yapısının çeşitli yöntemler ile görülebilir hale getirilmesidir.

 - Ultrason

 

Ultrasonografi kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile görüntülerin elde edildiği bir yöntemdir.

 

Vücut içerisine gönderilen bu ses dalgalarının bir kısmı organ veya dokular arasındaki ara yüzeylerden geri yansır, geriye yansıyan bu ses dalgalarından ultrasonografi görüntü oluşturulur.
Bu işlem anlık ve çok hızlı oluştuğu için hareketli görüntüler elde edilir. Böylelikle iç organların durum ve hareketlerinin de mümkün olur.

 - Renkli Doppler

 

Normal ultrasonografiye ek olarak damarların farklı renkte görüntülenmesi sağlanır. Ultrasonografinin dokuların iç yapısını görüntülemesi yanı sıra kan akımını gösterebildiği ikinci bir özelliği vardır. Doppler ultrasonografi dediğimiz bu özellik sayesinde kan akımının yönü, hızı ve debisi belirlenebilir. Damar darlığı, tıkanıklığı, pıhtı gelişimi gibi damar hastalıkları doppler ultrasonografi ile kolayca saptanabilir.

 

Doppler ultrasonografi yardımı ile tümöral kitlelerin damarsal özellikleri değerlendirilebilir. Memede fark edilen kitlenin radyolojik tetkiki sırasında damarsal özelliklerini bilmek kitlenin iyi huylu/kötü huylu ayırımında çok önemlidir.

 kitlenin kötü huylu yani meme kanseri olması durumunda damarlanmalar da artmıştır. Doppler ultrasonografi tek başına tanı koydurucu değildir, çünkü kanser dışı nedenlerle de bölgesel damarlanma artabilir. Bu gibi durumlarda sadece yol gösteci olarak değerledirme yapmak gerekir.

 

Her iki teknikte ses dalgaları kullanıldığı için herhangi bir zararlı yan etki yoktur.

 - Tomografi / MR

 

Bilgisayarlı Tomografi x ışınları ile çalışırken, MR ise manyetik alan prensibine göre çalışır. Vücuttaki hidrojen iyonları üzerinden görüntü aktarımı sağlamaktadır. Her ikisi de istenen farklı kalınlıklarla kesitler alarak görüntü oluşturma prensibine dayanır. Yani vücutta istenen bölgeyi doku, organ, boşluk vs istenilen kalınlıklara bölerek görüntüler. Röntgen tek boyutlu iken BT ve MR’da 2-3 boyutlu olarak kesitler alınır. Bu da bize incelenen doku hakkında daha detaylı bilgi sağlar.

 

MR özellikle gerek beyin gerekse omurilik lezyonlarının belirlenmesinde yani sinir dokusunun incelenmesinde kullanılıyor. Ayrıca diz ekleminde çapraz bağ kopuklarının teşhisinde, omuz ve dirsek bölgesinde yumuşak dokuları görüntülemek için bu yönteme başvuruluyor. Eğer kemik ve kıkırdak söz konusuysa bu noktada da BT devreye giriyor.

 - CR Röntgen

 

Bilgisayarlı röntgen sisteminde içerisinde fosfor olan plaka kasetler kullanılır ve bu kasetler dijital tarayıcı aracılığı ile bilgisayara aktarılır.

 

 

Bu teknoloji daha düşük dozda iyonize radyasyon kullanarak daha kaliteli görüntü almayı sağlar.
CR ile normal radyografide gözden kaçabilecek ayrıntılı görüntüler elde edilir. Kliniğimizde CR, ortopedik hastalıkların direkt teşhisinin yanı sıra, birçok hastalığın tanısında ve seyrinde kullanılır.

 

Vet&more veteriner kliniğinde hem tam vücut hemde diş hekimliği radyografisi mevcuttur. Türkiye' de ilk ve tek olan HDR 600 RVG cihazi ile dijital diş röntgeni çekme olanağımız siz hayvan severlerin hizmetindedir. Lütfen ağız ve diş bakımı için randevu alınız

 - Endoskopi

 

8-12mm kalınlığında kıvrılabilir kameralı bir ışık kaynağıyla içi boşluklu organların incelenmesi gerekilen durumlarda biyopsi alınmasını sağlayan işlemdir.

 

Başlıca kullanım alanları olarak yabancı cisim uzaklaştırma (para, iğne,kemik parçaları, taş, metal, plastik v.b. yabancı cisimlerin yutak, nefes borusu, mide ve barsaklardan ameliyatsız olarak uzaklaştırılmasına yardımcı olur), yutak, yemek borusu, mide ve barsaklardaki tümöral oluşumların, ülserlerin, yine midede gastrit gibi röntgen yada ultrason muayenelerinde zor teşhisi yapılan hastalıkların teşhisinde hem görsel inceleme olanağı sağlar hemde hastalıklı dokudan biyopsi alma olanağı sağlayan bir sistemdir.

Endoskopik uygulama kedi ve köpeklerde anestezi altında uygulandığı için petlerimizde herhangi bir ağrı,korku yada rahatsızlık yaratmamaktadır.

Bahriye Üçok Blv. No:63/B Karşıyaka - İZMİR

Veteriner Polikliniği'nden fazlası, ailenizin parçası...

+90 232 366 66 35

+90 553 838 66 73

info@ortivet.com

Çalısma Saatlerimiz:

.

Pzt-CMT 09:00-20:00

paz 10:00-19:00

Muayene

Aşı

Cerrahi

Onkoloji

Dahiliye

KBB

Göz Hastalıkları

Yurtdışı İşlemleri

Kardiyoloji

Ağız ve Diş Sağlığı

Laboratuvar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tıbbi Görüntüleme

Veteriner Polikliniği'nden fazlası, ailenizin parçası...

Çalısma Saatlerimiz:

.

Pzt-CmT 09:00-20:00

paz 10:00-19:00